Avís legal

La marca Digibestial, aquest lloc web i tots els seus continguts (en qualsevol dels formats possibles) són propietat de FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA, amb NIF G61685905, i domiciliat a la Plaça de Jaume I, 12 local, 08720 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), telèfon 935175587 i correu electrònic info@bestiari.cat, (en endavant, AGRUPACIÓ), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a AGRUPACIÓ. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. L’accés a aquesta web està subjecte a les seguents condicions:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de AGRUPACIÓ.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de AGRUPACIÓ o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. AGRUPACIÓ no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web.
  • AGRUPACIÓ no garanteix que el servidor web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys que es puguin derivar de virus informàtics ni de desconnexions del servei per causes alienes. AGRUPACIÓ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web.
  • AGRUPACIÓ no es fa responsable de la informació que aparegui a l’accedir als enllaços a pàgines externes a aquesta. Així mateix, AGRUPACIÓ es reserva el dret a modificar de forma unilateral els continguts de la web, sense previ avís i en qualsevol moment.
  • L’ús d’aquesta web implica conèixer i acceptar les condicions contingudes en aquest advertiment legal.